Thủ thuật văn phòng

      12

Nếu bạn là một trong dân công sở thì quá trình hàng ngày ngày của chúng ta gắn lập tức với Word và Excel. Cách dễ dàng nhất để cải thiện năng suất thao tác với laptop là sử dụng phím tắt. Kế toán tài chính Đức Minh sẽ chuyển ra cho chính mình danh sách các phím tắt thần thánh cho công việc văn phòng hàng ngày. Hãy luyện tập để nâng cấp kỹ năng của chính bản thân mình nhé


*