Tag: máy phun honda
0
Bình phun thuốc trừ sâu chạy điện, bình phun thuốc chạy xăng
0

Bình phun thuốc trừ sâu chạy điện, chạy xăng được sử dụng để phun diệt côn trùng, phun diệt sâu bọ. Máy sử dụng phun cho diện tích hộ gia đình, trang trại. ...