Phiếu phẫu thuật thủ thuật

      5

II.7.1. Reviews – tiến trình nghiệp vụ

-  Quản lý chi tiết thông tin phẩu thuật, thủ pháp của dịch nhân, theo dõi đồ dùng tư, y mức sử dụng sử dụng, report phẩu thuật thủ thuật.

-  Các tính năng chính

-  Định nghĩa dịch vụ theo gói phẩu thuật thủ thuật

-  Cập nhật thông tin cụ thể phẩu thuật thủ thuật

-  Các danh mục: phân loại, nguyên tắc số fan tham gia,..

 I.

Xem thêm: Những Thủ Thuật Trên Duolingo Như Thế Nào? Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Online Qua App Duolingo

Màn hình 203 SU.1_Định nghĩa thông tin dịch vụ theo gói 204 SU.2_Các danh mục làm chủ phẩu thuật mẹo nhỏ 205 SU.3_Thông tin phẩu thuật thủ pháp II. Báo cáo phẩu thuật thủ pháp 206 SU.R.1_Báo cáo những loại dịch Phẩu thuật - mẹo nhỏ 207 SU.R.2_Hoạt động phẩu thuật - mẹo nhỏ 208 SU.R.3_Tiểu phẩu 209 SU.R.4_Số người cho mỗi loại mẹo nhỏ - Phẩu thuật 210 SU.R.5_Báo cáo Phẩu thuật NVBC/NVHD ( 2 report ) 211 SU.R.6_Báo cáo mẹo nhỏ NVBC/NVHD ( 2 báo cáo ) 212 SU.R.7_Sổ tổng kết phẫu thuật 213 SU.R.8_Sổ tổng kết thủ thuật

II.7.2. Các màn hình hiển thị chính

II.7.2.1. Định nghĩa tin tức gói dịch vụ

-  Định nghĩa các dịch vụ của phẩu thuật thủ thuật

-  

*

II.7.2.2. Các danh mục cai quản phẩu thuật thủ thuật

-  

*

-  

*

II.7.2.3. Thông tin phẩu thuật thủ thuật

-  Thông tin chi tiết của phẩu thuật thủ thuật

-  Phân loại

-  Thông tin chi tiết

-  Thông tin về bạn thực hiện:

-  Bác sĩ chính, phụ

-  Bác sĩ gây nghiện hồi sức

-  Phục vụ

-  Lược đồ

-  Trình từ bỏ phẩu thuật thủ thuật

-  In phiếu phẩu thuật thủ thuật (mẫu 14/BV-01)

-  Cập nhật vật tứ y cách thức sử dụng

-  

*

-  Thông tin chi tiết vật tư tiêu hao sử dụng

-  

*

-  In phiếu phẩu thuật thủ thuật

*

II.7.2.4. Báo cáo phẫu thuật, thủ pháp thuật

-  

*

-   

-  

*

 

 

Phân hệ Cận lâm sàng: Cận lâm sàng xem tiếp phân hệ Vật tứ tiêu hao: đồ gia dụng tư tiêu hao