Crispy fried fish with fish sauce

      19

Have you always wanted to make crispy fried fish just lượt thích the restaurants at home, but you thought this dish would be way too hard? Deep-fried fish is so simple to lớn make at home if you read my recipe. It has become one of my favorites và this dish is on the must-try list. Made with egg & tempura flour for a crispy và delicious coating và rival fish from a restaurant! The fried batter shell around fish is delicate but with the most delightful crunch. You can have golden, crispy, perfectly cooked fried fish at your table in just over 25 minutes. Perfect as an appetizer or main course, you can vày it even if you don"t have much time. In this recipe, I used tilapia because it is sweet, lean, and inexpensive, has few bones và is delicious.

Bạn đang xem: Crispy fried fish with fish sauce

English (E)Vietnamese (V)
Ingredient:Thành phần
Fish
EggTrứng
Tempura flourBột chiên giòn
CornstarchBột bắp
Cooking oilDầu ăn

*

*

*

*

*

English (E)Vietnamese (V)
Scrape off the fish scales, remove the internal organs of the fish, I usually ask the salesperson khổng lồ help me clean the fish then I just wash them. Slice the fish into thin pieces then press them khổng lồ remove the excess moisture.Cạo không bẩn vảy cá, quăng quật nội tạng của cá, bản thân thường nhờ người bán hàng làm giúp mình cá rồi mình rửa không bẩn thôi. Thái cá thành từng miếng mỏng tiếp đến ấn bọn chúng để sa thải độ ẩm dư thừa.
English (E)Vietnamese (V)
Prepare 3 bowls, one with tempura flour và beat the egg in another bowl . I use eggs helps the cornstarch và breadcrumb mixture stick to the fish. First, dip the fish into egg then into cornstarch , dip again into egg then into the breadcrumb mixture. Make sure the powder covers all sides of the fish.

Xem thêm: Wheat Pizza Dough - Suitable Pizza Baking Temperature

Chuẩn bị 3 bát, một chén bát đựng bột bắp, một bát bột chiên xù cùng đánh trứng vào một bát khác. Mình cần sử dụng trứng sẽ giúp các một số loại bột chiên bám được vào cá. Đầu tiên, nhúng cá vào trứng kế tiếp nhúng vào bột bắp, nhúng một lần nữa vào trứng rồi nhúng vào hỗn hợp bột rán xù. Đảm bảo bột bao che tất cả các mặt của cá.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

English (E)Vietnamese (V)
Heat up cooking oil lớn 300 to lớn 320 degrees F. When cooking oil is hot, carefully drop fish into deep fryer pan. Fry the fish in batches so that none of the fish are touching when frying, fry fish until golden brown for about 3 minutes. Use a sieve khổng lồ remove fish. Transfer fish fry onto a wire rack or paper towel tray lớn remove excess cooking oil. Serve fish with fish sauce (traditional), sweet chili sauce or mayonnaise sauce (not traditional but excellent).Đun rét dầu ăn uống lên 300 mang lại 320 độ F. Lúc dầu ăn nóng, cảnh giác thả cá vào chảo sâu lòng. Rán cá từng đợt làm sao cho cá không biến thành dính vào nhau, rán cá cho đến lúc chín vàng khoảng tầm 3 phút. Thực hiện lưới lọc để vớt cá. Chuyển cá đã rán lên giá bán treo hoặc khay khăn giấy để thải trừ dầu ăn uống thừa. Ăn kèm cá với nước mắm nam ngư (truyền thống), tương ớt cay ngọt hoặc nóng mayonnaise.

*

This post is 100% written by me, & the pictures are taken by me with my phone. Hope you enjoyed my post, thank you for reading my post. Please chia sẻ with me your comment under my post. Have a good day.❤️