Chất Lượng – Tiện Dụng – Kinh Tế

ELEMAX DIESEL GENERATOR (Chạy Dầu 6-22KVA)

ELEMAX DIESEL GENERATOR _ Máy Phát Điện ELEMAX Chạy Dầu Nhật Bản

ELEMAX DIESEL GENERATOR (MPĐ Chạy Dầu 6-22KVA) là dòng máy Nhật Bản công suất vừa Chuyên dùng để phục vụ các Biệt tự,Công Trình,Các sự kiện lớn kỹ thuật cao